Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośba o wsparcie akcji społecznej #KwiatNaKorone powołanej na rzecz pracowników służby zdrowia. Celem akcji jest obdarowanie szpitali i placówek kwarantannowych żywymi roślinami. W tym szczególnym czasie chcemy przekuć naszą trudną sytuację, w coś dobrego. Zapraszamy Was do zakupu roślin, w bardzo atrakcyjnej cenie, jednocześnie gwarantując dostarczenie ich do Szpitali na terenie całego kraju. Nie chcemy biernie patrzeć, jak owoce naszej pracy marnieją w chłodniach, pragniemy, żeby trafiły do osób, które dziś narażają swoje zdrowie i życie, dla każdego z nas.

Jesteśmy firmą rodzinną istniejącą na polskim od ponad 30 lat. Zajmujemy się produkcją roślin cebulowych w doniczkach oraz konfekcją i sprzedażą cebul. Firma rozwija swoją działalność na terenie gminy Wiązowna w miejscowości Góraszka zatrudniając wiele osób. Dziś, podobnie jak wiele lokalnych firm, stajemy w obliczu katastrofy. Zwykle w marcu i kwietniu sprzedajemy 50% swojej całorocznej produkcji. Obecna sytuacja w Polsce stawia nas w nadzwyczaj trudnej sytuacji. Pomimo wielu dodatkowych akcji promocyjnych i sprzedaży okolicznościowej mamy olbrzymią ilość kwiatów doniczkowych ( na ten moment powyżej 350 tys. szt.), których nie sprzedamy i którą będziemy musieli wyrzucić.

Wspaniały gest ludzi, którzy wesprą akcję #KwiatNaKorone i dokonają zakupu kwiatów pozwoli nam przetrwać, a ludziom stojącym na pierwszej linii frontu w walce z pandemią pokaże nasza wdzięczność i solidarność.

Na zdjęciach znajdziecie Państwo połacie roślin, które chcemy uratować, tak jak nas ratują pracownicy służby zdrowia.

Zapraszamy do wsparcia naszego projektu.
REGULAMIN AKCJI
#KWIATYNAKORONE

Organizatorem akcji #KwiatyNaKorone jest spółka Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior Sp. z o.o. (zwana dalej "Organizatorem”).Siedziba Organizatora: ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa. Miejsce prowadzenia działalności przez Organizatora: Góraszka, ul. Adama Mickiewicza 87A, 05-462 Wiązowna.

Dane rejestrowe Organizatora:
NIP: 9522148083
REGON: 364605066
KRS: 620225
Kapitał zakładowy: 2 500 000,00 pln


Dane kontaktowe:
Tel. Kom: 728 726 762
Tel. Kom: 508 000 002
E-maill: artur.zielinski@junior.net.pl
E-maill: anna.slupska@junior.net.pl


Bank: Millennium Numer konta do wpłat: 44 1160 2202 0000 0000 9836 9652 SWIFT: BIGBPLPW

§1. Cel akcji #KwiatyNaKorone: Celem akcji jest obdarowanie szpitali i placówek kwarantannowych żywymi roślinami w podziękowaniu dla osób, które dziś narażają swoje zdrowie i życie w walce z pandemią koronawirusa COVID-19 .

§ 2. Oferowane produkty:
2.1. Organizator oferuje sprzedaż kwiatów cebulowych doniczkowych pakowanych w kartony:
W kartonie mieści się:
Narcyzy don 12 – 1 szt,
Narcyzy don 7 – 6 szt,
Narcyzy wielkotrąbkowy don 9 – 1 szt,
Hiacynt don 12 – 2 szt,
Hiacynt don 7 – 2 szt,
Hiacynt don 9 – 10 szt,
Krokus don 9 – 7 szt,
Szafirek don 9 – 4 szt,
Razem 33 sztuki doniczek w kartonie, 18 kartonów na palecie.
Ilość i rodzaj roślin może ulec zmianie, jednak tylko w taki sposób, aby nie zmieniła się wartość pełnego kartonu, która wynosi 70 PLN brutto.
2.2. Cena produktu wynosi, wraz z transportem do szpitali i placówek kwarantannowych na terenie Polski, 70 zł brutto x 28 kartonów = 1960 PLN,
2.3. Akcja # KwiatyNaKorone prowadzona jest do wyczerpania zapasów.

§ 3. Warunki zakupu:
3.1. Po wybraniu wartości zakupu (10 zł, 35 zł, 70 zł,) kupujący dokonuje złożenia zamówienia na część lub całość produktu opisanego w punkcie 2.1.
3.2. Zgodnie z celem akcji #KwiatyNaKorone, kupujący jako miejsce dostawy Produktu akceptuje dostawę do szpitali i placówek kwarantannowych znajdujący się na terytorium RP zgodnie z wykazem na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali.
3.3. Organizator informuje, iż produkt będzie dostarczany kolejno do poszczególnych odbiorców z listy wymienionej w pkt 3.2,
3.4. Każda dostawa Produktu jest realizowana w momencie zsumowania z poszczególnych wpłat wielokrotności sumy 1960 PLN.
3.4. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną jest podstawą do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 4. Sposób i koszt dostawy:
4.1. Wysyłka Produktów będzie realizowana za pośrednictwem firm kurierskich lub transportowych za potwierdzeniem dostawy.
4.1. Organizator oświadcza, iż dostarczane do placówek są pełne palety ( 28 kartonów )
4.2. Czas dostawy zamówienia od momentu zaksięgowania środków na koncie Organizatora wynosić będzie nie więcej niż 14 dni od momentu zsumowania wielokrotności łącznej wpłaty na kwotę wartości pełnej palety, tj. 28 x 70 PLN = 1960 PLN.

§ 5. Sposoby płatności:
5.1. Istnieją dwa alternatywne sposoby dokonania płatności:
5.1.1. Wpłata na konto: 44 1160 2202 0000 0000 9836 9652 (przy wpłacie prosimy o podanie tytułu KwiatyNaKorone),
5.1.2. Płatności za pośrednictwem jednego z systemów: DotPay alboPayPal albo Blik.

§ 6. Reklamacje:

6.1. Odbiorca jest proszony o sprawdzenie przesyłki przed jej odbiorem. W przypadku uszkodzenia przesyłki odbiorca ma prawo odmówić jej przyjęcia lub przyjąć po uprzednim spisaniu protokołu uszkodzenia z przedstawicielem firmy dostarczająca przesyłkę.
6.2. W przypadku kiedy produkty są uszkodzone lub mają wady uniemożliwiające ich użycie zgodnie z przeznaczeniem, Organizator uwzględnia reklamację oraz prosi o zwrot zakupionych Produktów.
6.3. Przed zwrotem ww. Produktów Organizator prosi o kontakt mailowy na adres wskazany w danych kontaktowych.
6.4. Organizator jako sprzedawca odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy wskazany w danych kontaktowych. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie kupującego, o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
6.6. Zareklamowane produkty, których reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zostaną wymienione na produkty nowe, wolne od wad i nieodpłatnie dostarczone. W przypadku braku możliwości przesłania nowych produktów Organizator dokona zwrotu całej zapłaconej przez kupującego kwoty za realizację zamówienia. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji (podczas dokonania zakupu), chyba że kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy:
7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 287) kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Od 1 czerwca 2020 roku z takiego prawabędą mogli również skorzystać przedsiębiorcy wpisani do CEIDG. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący informuje Organizatora o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu od umowy.
7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania zamówienia odbiorcy.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Organizatora) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dnia od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Organizator może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.4. Adres, na który należy zwracać zamówienie w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy: Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior sp. z o.o., Góraszka, ul. Adama Mickiewicza 87A, 05-462 Wiązowna. Zwrotu zamówienia należy dokonać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dnia od dnia, w którym Organizator został poinformowany przez kupującego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli przesyłka zawierająca zwracane zamówienie zostanie nadana przed upływem 14 dnia od dnia, w którym Organizator został poinformowany przez kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.5. Bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia (opakowania i odesłania) ponosi kupujący.

§ 8. Postanowienia końcowe:
8.1. Wpłata środków na akcję #KwiatyNaKorone oznacza zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych przez kupującego danych osobowych do celów realizacji i rozliczeń danej akcji.
8.2. Dane osobowe kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku.
8.3. Do dnia 25.05.2018 dane klientów podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 833). Od dnia 25.05.2018 dane podlegają Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylanie dyrektywy 95/45/WE (zwanego dalej: „GDPR”), przepisy tego rozporządzenia będą stanowiły podstawowy akt prawny regulujący ochronę danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty, przeniesienia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania. Dane można zmienić po zalogowaniu się na konto użytkownika.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.